کلات آموزش داوطلب آموزشی برگزاری داوطلبان

کلات: آموزش داوطلب آموزشی برگزاری داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی فضای صمیمانه ای بر جلسه مدیر جمهور و نماینگان حاکم بود / معاون پارلمانی رییس جمهور

معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت:جلسه امروز نمایندگان مجلس با مدیر جمهور در فضای صمیمانه ای برگزار و دغدغه ها طرح شد.

فضای صمیمانه ای بر جلسه مدیر جمهور و نماینگان حاکم بود / معاون پارلمانی رییس جمهور

معاون پارلمانی رییس جمهور: فضای صمیمانه ای بر جلسه مدیر جمهور و نماینگان حاکم بود

عبارات مهم : رییس جمهور

معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت:جلسه امروز نمایندگان مجلس با مدیر جمهور در فضای صمیمانه ای برگزار و دغدغه ها طرح شد.

به گزارش ایسنا،حسینعلی امیری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در تشریح جلسه امروز صبح نمایندگان با رییس جمهور گفت: نمایندگان حامی دولت در مجلس دهم از فراکسیون های متفاوت امروز صبح در مجلس نشست صمیمی با رییس جمهور در ساختمان مشروطه داشتند.

فضای صمیمانه ای بر جلسه مدیر جمهور و نماینگان حاکم بود / معاون پارلمانی رییس جمهور

وی افزود: فراکسیون های حامی دولت علاقه مند بودند که رییس جمهور توضیحاتی را راجع به شرایط عمومی کشور، اوضاع اقتصادی و سیاسی اوضاع بین الملل و تاثیرات برجام به اطلاع نمایندگان حامی دولت برساند.

معاون پارلمانی رییس جمهور همچنین یادآور شد: در این نشست صمیمی آقای عارف مطالبی را از قول نمایندگان مطرح کردند و آقای رییس جمهور هم به پرسشها انجام شده است و گشایش های بعد از برجام کارها انجام شده است شرایط اقتصادی و عملکرد دولت پرداختند .

معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت:جلسه امروز نمایندگان مجلس با مدیر جمهور در فضای صمیمانه ای برگزار و دغدغه ها طرح شد.

وی ادامه داد:در بخش هایی هم آقای روحانی رویکردهای آینده به عنوان نامزد ریاست جمهوری را مطرح کردند و بعد از جلسه هم بعضی نمایندگان پرسشها منطقه ای داشتند که از رییس جمهور پرسیدند و ایشان هم پاسخ داد .

امیری همچنین خاطرنشان کرد:خوشبختانه جلسه امروز در فضای بسیار خوب و صمیمی برگزار شد که از برگزارکنندگان این جلسه فراکسیون مستقلان ولایی، فراکسیون امید و کلیه نمایندگانی که بانی جلسه بودن شرکت کردند و در جهت ارتقاء مجلس گام مهمی بود ، تقدیر می کنم.

واژه های کلیدی: رییس جمهور | نمایندگان مجلس | نامزد ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs